Polonizacja programu Teachmaster:

1. Instalujemy normalnie program Teachmaster.
2. W paczuszce ZIP znajdują sie pliki polonizacyjne* o nazwach: polski.lang (polonizacja z polskimi krzaczkami) oraz polski2.lang (polonizacja bez polskich krzaczków np. dla starszych lub niepolskich windowsów wzgl. dla Wine z niepolskim interfejsem językowym). Plik polski.lang kopiujemy do C:\Program Files\Teachmaster4.3\ (czyli do folera programowego, w którym zainstalowany jest Teachmaster).
3. Urchamiamy Teachmastera i z menu językowego wybieramy opcję polski wzgl. polski2.

* te pliki znajdziesz także na stronie domowej Teachmastera (pobieramy je stamtąd prawym klawiszem myszy poprzez Zapisz element docelowy jako)Uproszczona instrukcja korzystania z programu Teachmaster:


1. Słówka sobie wpisujemy Edytorem: Edytor > Plik > Nowy > ... wpisać nazwę lekcji ... > ... wpisać słówka ... > ... po skończeniu dodawania słówek kliknąć na symbolu dyskietki (lub CTRL+S).
2. Uczymy się w module Nauka słówek > Plik > Otwórz ... otwieramy bazę słówek ... > klikamy na żółtej żarówce (lub F5) ... zaznaczamy lekcję, której się chcemy uczyć ... > "Naucz się wszystkich słówek z tej lekcji" (to tylko jedna z możliwości, bo Teachmaster oferuje wiele algorytmów nauki).
3. Modułu Quiz (= test wyboru) używamy zawsze na rozgrzewkę, kiedy uczymy się całkowicie nowych słówek.
4. Modułu Konwersja plików używamy zazwyczaj do importowania słówek z pliku CSV (kodowanie CP1250 Latin 2, czyli typowy plik tekstowy Windows PL).

Wskazówka: Nowsze wersje Teachmastera mają także dodaną możliwość nagrywania własnej wymowy wprost z programu (o ile oczywiście nasz komputer wyposażony jest z mikrofon). W czasie nagrywania/mówienia należy kliknąć myszką na klawiszu z czerwonej kropką nagrywania (w sekcji "Nagranie") i trzymać go wciśnięty (cały czas wciśnięty lewy klawisz myszy). Po skończeniu nagrywania/mówienia wystarczy puścić lewy klawisz myszy i pojawi się klawisz "czerwony symbol dyskietki", dzięki któremu będziemy mogli zapisać plik dźwiękowy (zostanie on automatycznie przyporządkowany do danego słówka).Korzystanie z Keymastera (np. do wprowadzania obcych znaków: niemieckich, hiszpańskich, czeskich itd.):

1. Zainstalować Keymastera.
2. Uruchomić go.
3. Najechać kursorem na jego symbol (obok zegara w Windows) i z prawego klawisza wybrać: Keyfile > i np. german.
4. Skróty wrzucające niemieckie znaki: a8 = ä, A8 = Ä, s8 = ß itd.

Keymaster dobrze się integruje z Teachmasterem oraz z innymi programami starszej generacji, które nie korzystają z unikodu (ale z niektórymi nowszymi także współpracuje, np. z Notatnikiem, Wordem 2007; Uwaga! Może zmniejszać okienko danego innego programu do średniego rozmiaru!!!). Keymastera można zawsze deaktywować (prawy klawisz wyszy na symbolu programu obok zegara > zdjąć ptaszka z funkcji Enable) lub po prostu wyłączyć. Jeśli się komuś spodoba, to może sobie dodać Keymastera do autostartu,  aby uruchamiał się za każdym razem, kiedy odpalamy komputer. Można także ręcznie definiować pliki o rozszerzeniu *.km (są one w katalogu programu: Program Files\Keymaster 1.2), np. dla języka norweskiego taki plik będzie wyglądał tak:

Description: Norwegian keyboard layout
Charset:ANSI_CHARSET
a8=0229
A8=0197
e8=0230
E8=0198
o8=0248
O8=0216

Tworzymy Notatnikiem pusty nowy plik o nazwie norwegian.km (ma być rozszerzenie .km a nie .txt) i wklejamy do niego powyższą zawartość z wnętrza ramki; plik ten ma się znajdować w Program Files\Keymaster 1.2. Korzystanie z programu: a8 = å, o8 = ø itd. Potrzebne kody (np. 0229) można znaleźć we wbudowanej w Windows aplikacji Tablica znaków i w ten sposób tworzyć pliki *.km, dzięki którym będziemy mogli bardzo łatwo wprowadzać dowolne znaki**.

** Uwaga!!! Teachmaster tak czy siak ma już wbudowane funkcje wprowadzania obcych znaków w postaci własnej pokładowej Tablicy znaków lub poprzez możliwość zdefiniowania skrótów. Korzystanie z Keymastera jest jedynie bardziej komfortowym sposobem pisania na klawiaturze.Wideotutoriale (wygenerowane na M$ Vista PL mojej Szanownej Siostry Ewy):


Obsługa norweskich znaków w Teachmasterze: pobierz/zobacz (LQ)  / pełna rozdzielczość pikselowo-czasowa (HQ)*

Obsługa rosyjskich znaków w Teachmasterze: pobierz/zobacz (LQ) / pełna rozdzielczość pikselowo-czasowa (HQ)*


* pobieramy, rozpakowujemy paczuszkę ZIP (HQ), otwieramy plik HTML (np. podwójnie klikając na nim) i korzystamy z pełnorozdzielczej wersji wideotutorialu, tzn. z większą liczbą pikseli oraz pełnym strumieniem klatek na sekundę, co oznacza, że dobrze rozróżniamy ruchy kursora myszy, animację menu itd. (wersja HQ wymaga jednak tzw. "wtyczki flash")


Opracowanie: Marcin Perliński